Kaynakça

FIJ Deklarasyonu

HABER ve bilgiyi toplayan, yayımlayan, dağıtan ve yorum yapan ve olayları açıklayan gazetecilerin mesleki tavırlarının standartlarını belirleyen bu uluslararası deklarasyon,Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (FIJ-IFJ) tarafından onaylanmıştır.

Gazetecinin ilk görevi doğruya ve kamunun doğruyu bilmesine saygıdır.

Görev sırasında hakkaniyetli yorum ve eleştiri hakkını ve haberin dürüst toplanması ve basımında özgürlük ilkesini her zaman savunur.

Gazeteci sadece, aslını bildiği gerçeklere uygun olarak haber verir. Gazeteci, temel bilgiyi saklamaz ve belgeyi tahrif etmez.

Gazeteci haber, fotoğraf ve belge toplamakta dürüst yöntemler kullanır.

Gazeteci, yanlışlığı kesinlikle ispat edilen basılı bir bilgiyi düzeltmek için elinden gelen tüm çabayı gösterir.

Gazeteci, güvene bağlı olarak elde edilmiş bilginin kaynağına ilişkin mesleki gizliliğe uyar.

Gazeteci, iletişim araçları ile artırılan ayrımcılığın tehlikesinin farkında olmalıdır ve toplumsal, ulusal, siyasi ve diğer görüşlere, din, dil, ırk, cinsiyete dayalı ayrımcılığa olanak sağlanmasından kaçınmalıdır.

Gazeteci aşağıdaki hususları ciddi mesleki hatalar olarak ele almalıdır:

-Haber çalma (intihal),

-Kötü niyetli yanlış açıklamalar,

-İftira, onur kırıcı yayın, temelsiz suçlama,

-Yayın ya da baskı yapma bağlamında herhangi bir biçimde rüşvet kabul etme.

Bu ada layık olan gazeteciler, yukarıda belirtilen ilkelere sadık kalmayı görev bilirler. Her ülkenin genel kanunları çerçevesinde, gazeteciler profesyonel konularda sadece meslektaşlarının yargılarını kabul ederler ve yönetim veya diğer yerlerden gelecek müdahaleleri kabul etmezler.

Parlamento Muhabirleri Derneği
2019