Neden PMD?

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD), dönemin Cumhuriyet Gazetesi’nden merhum Sait Arif TERZİOĞLU Haber Ajansı’ndan Behiç Ekşi, Yeni İstanbul Gazetesi’nden merhum Muzaffer Yılbar, Milliyet Gazetesi’nden Orhan TOKATLI, Son Havadis Gazetesi’nden, Abdullah URAZ Yarın Dergisi’nden merhum Müfit DURU, Yankı Dergisi’nden Muammer TAYLAK ve Tercüman Gazetesi’nden merhum Åžemsi KUSEYRİ tarafından 29 Nisan 1964’de kuruldu.

Merkezi Ankara’da bulunun PMD’nin şube örgütlenmesi bulunmamaktadır.

PMD’nin kuruluş amacı, dernek tüzüğünde de belirtildiği gibi, TBMM çalışmalarını izlemekle görevli muhabirleri bünyesinde toplayarak, PARLAMENTO MUHABİRLİĞİ’ni gazeteciliğin özel bir uzmanlık alanı haline getirmektir. Dernek, bu amaç doğrultusunda gazetecilerin parlamento içindeki çalışmalarını mesleğin onurunu koruyacak ve yükseltecek biçimde düzenleyen faaliyetler yapmayı temel ilke olarak belirlemiştir.

PMD, üyelerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve başarılarını artırıcı yönde çaba göstererek, mesleki yeteneklerinin geliştirilmesi için gerekli önlemleri almak ve bu amaç doğrultusunda girişimlerde bulunmaktadır.

PMD, kuruluş amaç ve ilkeleri çerçevesinde gazetecilik meslek onurunu ve üyelerinin birlikteliğini gözeterek faaliyetlerini sürdürmektedir.

Parlamento Muhabirleri Derneği geride bıraktığı yıllar içinde, parlamento muhabirliğinin, mesleğin önemli aşamalarından biri olduğu inancıyla çalışmalarını sürdürmüştür. PMD, meslek kariyerinin üst düzeyde gerçekleştirilmesi için üyeler arasında gerekli duyarlılığı sağlamayı amaç edinmiştir. PMD, bir yandan nitelik olarak gelişmesini sağlamak için uğraş verirken diğer yandan da Meclis’te görev yapan gazetecilerin fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çaba sarfetmiştir. PMD üyeleri, uzun yıllar zor koşullarda görev yapmış, bir bürosunun bulunmamasının yanı sıra topladığı haberleri gazetesine iletmede büyük zorluklarla karşılaşmıştır.

Derneğin kuruluşundan sonra göreve gelen bütün yönetimler bu zorlukların aşılması için üstlerine düşen görevi fazlasıyla yapmışlar, Meclis yönetimlerinin de katkılarıyla bugünkü çalışma mekanlarına kavuşmuşlardır. PMD, bundan sonra da aynı anlayışla çalışmalarını sürdürecektir. Gelinen bu aşamada, teknolojinin de katkısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği’nin Meclis çatısı altında görev yapan bir kuruluş olmaktan çıkararak internet aracılığıyla geniş kitlelerle iletişimi sağlamak ve geliştirmek en önemli hedefimizdir.

Parlamento Muhabirleri Derneği
2019