dosyalar
meclis klavuzu
Web mail girişi
anket
PMD sitesini hangi sıklıkla ziyaret ediyorsunuz?

Her gün
Haftada bir
Ayda birkaç kez
Arada bir
Linkler

parlamentodan haberler  

Rakamlarla Meclis'in 2. yasama yılı

TBMM Başkanı Köksal Toptan, düzenlediği değerlendirme toplantısında, TBMM'nin 23. Dönem 2. Yasama Yılı'ndaki faaliyetlerine dair rakamları basın mensupları ve kamuoyu ile paylaştı.

Sözlerine geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden İstanbul Milletvekili Osman Yağmurdereli'yi anarak başlayan Toptan, Yağmurdereli'nin hatırasının unutulmayacağını, milletin gönlünde yaşayacağını belirtti.

TBMM'nin 23. Dönem 2. Yasama Yılı'nda 31 Temmuz tarihine kadar çalıştığına dikkati çeken Toptan, Başkanlık Divanı'nın 8 toplantı yaparak 31 ayrı karara imza attığını söyledi. Sayısal verilerin de, çalışma temposunun yüksekliğini gösterdiğini belirten Toptan'ın açıkladığı rakamlar şöyle:

TBMM, yasama faaliyetlerini gerçekleştirmek için 138 birleşim, 554 oturum yaparken, 810 saat 20 dakika çalıştı. TBMM'nin yasama faaliyetleri 39.139 sayfa tutanakla tarihe geçirildi. Komisyonlarda toplam 821 saat 22 dakika çalışılırken, 12 bin 518 sayfa tutanak tutuldu.

23. Dönem, 2. Yasama Yılı'nda, sunulan kanun tasarısı sayısı: 397, kanun teklifi sayısı 313. Bu tasarı ve teklifler sonucunda çıkartılan toplam kanun sayısı ise 116.

Çıkartılan kanunlardan 1 adeti Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edildi. Bu yasama yılında, TBMM'ye gelen dokunulmazlık tezkeresi sayısı: 221. Tezkerelerden komisyonda bekleyenlerin sayısı 143, Geri Alınanlar 4 ve Gündemde Bekleyenler 74 adet.

İkinci Yasama Yılı'nda, 4670 yazılı, 921 sözlü soru önergesi verildi. Genel Görüşme Önergesi sayısı ise 5, Soruşturma 1, Araştırma Önergesi sayısı ise 263 olarak gerçekleşirken, söz konusu önergelerden 7 adeti için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

TBMM bu yıl da ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçi Kabul Salonlarında, 770.424 ziyaretçiye hizmet verildi. Bazı günler ziyaretçi sayısının 7 bine ulaştığı görüldü.

TBMM BAŞKANI KÖKSAL TOPTAN’IN 23. DÖNEM 2. YASAMA YILI KAPANIŞI NEDENİYLE DÜZENLEDİKLERİ BASIN TOPLANTISI’NDA YAPTIĞI KONUŞMA AŞAĞIDADIR

 

Başkanlık Divanımızın Saygıdeğer Üyeleri,

           

Değerli Konuklar,

 

Basınımızın Seçkin Temsilcileri,

 

            23. Dönem 2. Yasama Yılı'nın kapanışı ve benim Meclis Başkanlığımın 1. yılı nedeniyle düzenlediğimiz Basın Toplantısı'na hepiniz hoş geldiniz.

            Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

            Bu basın toplantısında sizlere Meclisimizin yasama, denetim ve yönetim faaliyetleri hakkında genel bilgiler sunacağım.

            Oldukça yoğun ve dolu geçen bir yasama yılının tüm faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgileri ise sizlere dağıtılan kitapçıklarda  bulabilirsiniz.

            Sözlerimin başında, geçen hafta aramızdan ayrılan değerli sanatçımız, İstanbul Milletvekili Merhum Osman Yağmurdereli’yi rahmet ve şükranla anıyor, ailesi ve tüm sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyorum.

            Meclisimizin çalışmalarına çok değerli katkılarda bulunan Merhum Osman Yağmurdereli’nin aziz hatırası hiçbir zaman unutulmayacak ve milletimizin gönlünde yaşayacaktır.

 

            Değerli Konuklar,

 

            Meclisimiz, yasama, denetim ve yönetim faaliyetleri bakımından  yoğun bir yasama yılını geride bırakmıştır.

            Bildiğiniz gibi, Temmuz ayı başında kapanması gereken Meclisimiz, bu yasama yılında tatil dönemini kısa tutarak  31 Temmuz  tarihine  kadar çalışmıştır.

            Meclisimizin en üst yönetim organı olan Başkanlık Divanımız, 8 toplantı yaparak 31 ayrı karara imza atmıştır.

            Başkanlık Divanımız, yaptığı son toplantı da ülkemizin ve dünya tarihinin iki önemli tarihi mekanın restorasyonuna kaynak aktarılması konusunda karar almıştır.

            Bunlardan birincisi, dünyanın ilk demokratik parlamentosu olan ve ülkemizin Antalya Kaş ilçesi sınırları içerisinde yer alan Patara antik parlamentosu restorasyonunun hızlandırılması için kaynak aktarılmasıdır.

            İkinci önemli kararımız ise, Osmanlı İmparatorluğu’na 92 yıl başkentlik yapmış olan Edirne ilimiz içerisinde yer alan Edirne Sarayı’nın aslına uygun biçimde onarımı için kaynak sağlanmasıdır.

            Başkanlık Divanımızın almış olduğu bu iki karar, Meclisimizin tarihi ve kültürel değerlerimize verdiği önemi göstermesi bakımından çok anlamlıdır.

 

            Ayrıca Başkanlık Divanımız, Meclisimizin Dikmen cephesine yeni yapılacak yapı kompleksi ile ilgili kararlar almıştır.

            Yeni yapı kompleksi içerisinde 520 milletvekili için çalışma ofisleri oluşturulacaktır.

            Komisyon toplantı salonları, uzman odaları, doktorluk üniteleri ve ziyaretçi kabul salonları gibi çeşitli birimlerin de yer aldığı proje için Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan kat artışı konusunda izin alınmıştır.

            Böylece milletvekillerimiz, çalışmalarını rahatlıkla yürütebilecekleri modern ofislere kavuşacaklardır.

            Bu yasama yılında Başkanlık Divanı üyesi değerli çalışma arkadaşlarımla son derece uyumlu ve verimli bir yasama yılı geçirdik.

            Tüm Başkanlık Divanı üyelerimize yapmış oldukları değerli katkılarından dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

            Meclisimiz çalışmalarına özverili katkılarda bulunan komisyonlarımızın değerli başkanları ve siyasi partilerimizin grup başkanvekilleriyle zaman zaman bir araya gelerek yasama çalışmalarıyla ilgili görüş alış verişinde bulunduk.

            Değerli arkadaşlarıma da yapıcı katkılardan dolayı teşekkürü bir borç bilirim.

 

            Değerli Konuklar;

 

            Meclisimiz, yasama alanında yoğun bir tempoda çalışarak ülkemizin ve milletimizin sorunlarının çözümü için çok sayıda düzenlemeyi hayata geçirmiştir.

            23. Dönem 2. Yasama Yılı'nda yasama faaliyetleri özet olarak şöyle gerçekleşmiştir:

            Bu yasama yılında Meclisimize 397 kanun tasarısı, 313 kanun teklifi  verilmiştir.

            Bu tasarı ve teklifler sonucunda çıkartılan toplam kanun sayısı 116 olmuştur.

            Çıkartılan kanunlardan 1 tanesi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha görüşülmek üzere Meclisimize iade edilmiştir.

            2. Yasama Yılı’nda toplam 221 yasama dokunulmazlığı tezkeresi gelmiştir.  

            Bunlardan komisyonda bekleyenlerin sayısı 143, geri alınanlar 4 ve gündemde bekleyenlerin sayısı ise 74’tür.

            Ayrıca 27 TBMM kararı da alınmıştır.

 

            Saygıdeğer Misafirler,

 

            Meclisimiz bu yasama faaliyetlerini gerçekleştirmek için 138 birleşim, 554 oturum yapmış ve 810 saat 20 dakika çalışmıştır. Bu faaliyetler 39.139 sayfa tutanakla tarihe geçirilmiştir.

            Meclisimizin ana çalışma birimleri olan komisyonlarımız da toplam 821 saat 22 dakika çalışmış ve 12 bin 518 sayfa tutanak tutulmuştur.

            Sayısal veriler, çalışma temposunun yüksekliğini göstermesinin yanı sıra reform niteliğinde yapılan düzenlemeler de ayrıca dikkat çekicidir.

           

            Bunlardan önemli gördüğüm bazı kanunları belirtmek isterim.

            -Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

            -İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

            -Sağlık Hizmetleri Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

            -Vakıflar Kanunu,

            -Tanık Koruma Kanunu,

            -Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun,

            -Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

            -Uyuşmazlık Mahkemelerin Kuruluşuyla İlgili Kanun,

            -Elektronik Haberleşme Kanunu,

            -Nükleer Güç Santralleriyle İlgili Kanun,

            -ARGE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun,

            -Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

            -İlk Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesine İlişkin Kanunu,

            -İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun,

            -Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluşu ve Görevleriyle İlgili Kanun,

            -Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması İle Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun             gibi çok sayıda önemli düzenleme ve bazı anayasa değişiklikleri hayata geçirilmiştir.

Bu yasama yılı içerisinde Meclisimizin çıkarmış olduğu kanunlar arasında sigara yasağının kapsamını genişleten düzenlemeyi özellikle anmak istiyorum.

Milletvekillerimizin özverili çalışmaları sonucu çıkartılan bu kanunu, 45 yılı bulan siyasi hayatımda yaptığımız en önemli işlerden biri olarak değerlendiriyorum.

Nitekim bu yasanın toplumumuzda çok geniş bir kabul gördüğünü ve sigara içen sayısında azalmalara neden olduğunu büyük bir memnuniyetle görüyorum. 

Sağlıklı bir toplum için atılmış anlamlı bir adım olan bu yasanın çıkmasında emeği geçen başta Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Sayın Cevdet Erdöl olmak üzere tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 

           

            Kıymetli Konuklar,

 

            Meclisimiz, ikinci ana fonksiyonu olan denetim çalışmaları açısından da yoğun bir yasama yılı geçirmiştir.

            Bu dönemde 4670 yazılı, 921 sözlü soru önergesi verilmiştir. Genel görüşme önergesi sayısı ise 5’tir.

            Bu yasama yılında 1 soruşturma, 263 araştırma önergesi verilmiştir. Bu önergelerden 7 adedi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştur.

            Gemi İnşa Sanayisindeki İş Güvenliği ve Çalışma Şartları, Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Karşılaşılan Sorunlar, Türkçe’deki Bozulma ve Yabancılaşma, Çevre Sorunları, Küresel Isınma, Uyuşturucu ile Mücadele, Telekulak İddiaları gibi çok önemli toplumsal konularda oluşturulan araştırma komisyonlarımız önemli çalışmalar yapmıştır.

            Meclisimiz, kamuoyunun duyarlı olduğu sorunların çözümü, milletimizin haklarını korumak için komisyonlarımız aracılığıyla, özveriyle çalışmış,  çok önemli raporları ilgililerin ve tüm halkımızın bilgisine sunmuştur. 

Bu dönem içerisinde Meclisimizin denetim gücünü artırmak amacıyla hazırladığımız İçtüzük Değişikliği Teklifimiz, komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Genel Kurul gündemine gelmiştir.

Teklifimiz, kamu idarelerinin kendilerine bütçe ile verilen kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanıp kullanmadıklarını denetlemek amacı ile Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Tasarıları yanında; mali nitelikli doküman ve raporların da TBMM’ne sunulmasını öngörmektedir.

Böylece TBMM'nin mali denetim alanı önemli ölçüde genişletilirken demokrasinin temel şartlarından biri olan “hesap verme zorunluluğu” konusunda da önemli bir adım atılmaktadır.

Bunu sağlamak için de Plan ve Bütçe Komisyonu bünyesinde daimi olarak görev yapacak ve siyasi kuvvet oranına göre belirlenecek;

 

-Bütçe Alt Komisyonu


-Kesin Hesap Alt Komisyonu kurulması öngörülmektedir.

 

Ayrıca teklifimizle bütçeler ve kesin hesap tasarıları öncelikle, ilgili daimi ihtisas komisyonunda görüşülmesi, daha sonra teknik ve ayrıntılı çalışmalar için Bütçe Plan Komisyonlarına gitmesi önerilmektedir. 

Böylece diğer ihtisas komisyonlarımızın da denetim yetkisi güçlendirilmektedir.

            Halkımızın büyük ilgi gösterdiği Dilekçe Komisyonu, önceki dönemlerde olduğu gibi bu yasama yılında da yoğun çalışmıştır.

            2. Yasama Yılı'nda bu komisyonumuza 2033 başvuru yapılmıştır.

            Komisyonumuza yönelik bu ilgi, Meclisimizin sorunların çözüm adresi olduğunu göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

            Yine İnsan Haklarını İnceleme Komisyonumuz, yurt içi ve yurt dışında kritik incelemeler ve araştırmalarda bulunmuştur.

            Hak ihlalleri konusunda 4’ü daimi ve 10’u geçici olmak üzere toplam 14 alt komisyon kurarken,  2013 başvuruyu da değerlendirmeye almıştır.

            Meclisimizin insan hakları konusundaki duyarlılığını göstermesi bakımından bu daimi alt komisyonların oluşturulmasını çok önemsiyorum. 

            Meclisimizin diğer tüm komisyonları da büyük bir özveriyle çalışmış ve yasama faaliyetlerinin nitelikli bir şekilde yürütülebilmesi ve ülkemizin sorunlarının çözümü için üstün bir performans sergilemiştir.

            Meclisimizin temel birimleri olan komisyonlarımızın değerli başkanları ve üyeleri başta olmak üzere tüm katkı sağlayanlara yürekten teşekkür ediyorum.

           

            Saygıdeğer Konuklar,

 

            Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu çağdaş uygarlık hedefine doğru hızla ilerleyen ülkemiz, tüm dünyada ilgi odağı olmaya devam etmektedir.

            Bunu Meclisimizi ziyaret eden, bizimle ilişki kurmak isteyen ülkelerin yoğunluğundan rahatlıkla görmekteyiz.

            Tüm dünyanın büyük bir ilgiyle izlediği Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres’in Meclisimizdeki buluşması, bu yasama yılına damgasını vuran en önemli diplomatik olay olmuştur.

            İki devlet başkanının Meclis Genel Kurulu’na hitap ettikleri bu görüşme, Türkiye’nin dünya barışı için üstlendiği rolü ortaya koyması bakımından tarihi bir buluşma olmuştur.

            Bu dönem Meclis Başkanı olarak yurt içi ve dışında toplam 17 Devlet Başkanı, 50 Parlamento Başkanı, 10 Başbakan, 13 Bakan, 6 Komisyon Başkanı, 59 Büyükelçi ve 16 yabancı heyet olmak üzere  toplam 171 kişi ve heyet ile görüşme yaptım.  

            Ayrıca, çeşitli komisyonlarımız ve milletvekillerimiz dünyanın dört bir yanında ülkemizi büyük bir başarıyla temsil etmekte ve değişen Türkiye'yi tanıtmaktadır.

            Şu anda 100 ülke parlamentosuyla karşılıklı olarak  Dostluk Grupları oluşturulmuştur. Bu gruplarımızda görev yapan değerli milletvekillerimiz parlamentolarımız arasındaki ilişkilerin dostluk ve barışa dayalı olarak geliştirilmesi için yoğun çaba sarfetmektedir.   

            Yurt dışıyla temaslar her geçen gün daha büyük bir artış gösterirken, milletvekillerimiz uluslararası parlamenter örgütlerde önemli görevler üstlenmişlerdir.

            Örneğin, Antalya Milletvekili Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Göç Alt Komisyonu Başkanlığına,

            Yozgat Milletvekili Sayın Mehmet Çiçek, Karadeniz Ekonomik Birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Kültür Komisyonu Başkan Yardımcılığına,

            Tekirdağ Milletvekili Sayın Faik Öztrak Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesi(AAPA)Ekonomi Komisyonu Başkan Yardımcılığı’na,

            Ankara Milletvekili Sayın Aşkın Asan, Akdeniz Parlamenter Asamblesi Terörizm Komisyonu ve Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu Raportörlükleri’ne,

            Gümüşhane Milletvekili Sayın Yahya Doğan, NATO-Ukrayna Parlamentolararası Konseyi Üyeliği’ne,

            Kırıkkale Milletvekili Sayın Vahit Erdem, NATO PA Transatlantik Savunma ve Güvenlik İşbirliği Alt Komitesi Başkan Yardımcılığı ve Akdeniz Özel Grubu Raportörlüğü’ne seçilmişlerdir.

Sayın Erdem, Ekim 2008’de de bu komitede Başkanlık görevini devralacak.

            Bu arada İstanbul’da yapılan İKÖPAB Olağanüstü Konsey Toplantısı sonucunda Türk Grubumuz tarafından  aday gösterilen Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, İKÖPAB Genel Sekreterlik görevine seçilmiştir.

            Meclisimiz açısından gurur verici bu görevleri üstlenmeleri nedeniyle bu milletvekillerimizi tekrar kutluyorum.

            Önümüzdeki dönemlerde parlamentomuzun dış politikadaki çalışmalarının daha da yoğunluk kazanacağına inanıyorum.

 

            Değerli Dinleyenler,

 

            Meclisimizin temel fonksiyonları olan yasama ve denetim çalışmalarımızdan bazılarını size aktardım.

            Şimdi de yönetim faaliyetlerimizden bazıları hakkında bilgiler vereceğim.    

            Meclis Başkanı olarak geçen bir yıl içerisinde  12 yurt dışı, 58 yurt içi  ziyaret de bulundum.

             Bu dönemde 3627 kişi telefonla, 4173 kişi de yüz yüze görüşmek üzere tarafımızdan randevu talep etmiştir. Gelen bu randevu taleplerinin büyük ölçüde karşılamaya özen gösterdim.

            Özellikle sivil toplum örgütlerimizle Meclisimiz arasında ilişkilerin güçlendirilmesi için özel gayret sarfettim.

            Konfederasyon, sendika, meslek örgütü, vakıf ve dernekler gibi çok sayıda sivil toplum örgütümüzün genel kurul toplantıları başta olmak üzere düzenledikleri etkinliklere katılmaya çalıştım.

            Meclisimizi ziyarete gelen sivil toplum örgütleriyle görüşmeye, onların sorun ve önerilerini dinlemeye çaba gösterdim. Bu yasama yılı içerisinde toplam 143 sivil toplum örgütünden 2161 kişi ile bir araya geldim.

            Bu arada, Meclisimizin mekanlarını sivil toplum örgütlerimizin hizmetine açmaya da devam ettik.

            Bu yıl Meclisimize ait salonlarda sempozyumdan toplantıya, konferanstan sergiye kadar sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlarca toplam 117 etkinlik gerçekleştirilmiştir.

            Bu aktiviteler, Meclisimizin sivil örgütler başta olmak üzere halkımızla bütünleşmesi sağlanmıştır.

Ayrıca biraz önce bahsettiğim İçtüzük değişikliğimizin önemli bir ayağını da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine katkı ve katılımlarını öngören bölüm oluşturmaktadır.

Sivil toplum örgütlerimizle yaptığımız toplantılar ve gelişmiş ülkelerdeki uygulamaları inceleyerek hazırladığımız İçtüzük teklifimizle, komisyonların kendilerine havale edilen işlerle ilgili olarak sivil toplum kuruluşlarından yazılı veya sözlü görüş isteyebilmeleri mümkün hale getirilmektedir. 

Komisyon görüşmeleri tamamlanarak Genel Kurul gündemine gelen teklifimizin hayata geçmesi halinde  bir taraftan sivil inisiyatifi güçlendirirken diğer taraftan daha sağlıklı, katılımcı ve kalıcı yasalar yapabileceğimize  inanıyorum.

 

            Değerli Basın Mensupları,

 

            Genel Sekreterliğimize bağlı birimlerin faaliyetleri hakkında da kısaca bilgiler vermek istiyorum.

            Meclisimizin bütçe uygulamaları her zaman olduğu gibi bu yıl da büyük bir titizlikle sürdürülmüştür.

            2008 yılı bütçemiz, 442.271.259 YTL’ye olarak belirlenmiştir. 31 Temmuz 2008 tarihine kadar bütçemizden toplam 201.216.522 YTL harcanmıştır. Bu, bütçemizin yüzde 45,5’ine  tekabül etmektedir.

 

            Harcamalarımızın;

            -Yüzde 66.4'ü  milletvekilleri ve personel maaşlarına,

            -Yüzde 13.9'u mal ve hizmet alımına,

            -Yüzde 14.9’u cari transferlere

            -Yüzde 4,8’i yatırıma ayrılmıştır.

           

            Bu yasama yılı içerisinde personelimiz için de önemli bazı düzenlemeleri hayata geçirdik.

Bilindiği gibi Meclisimizde çeşitli statülerde çalışan personellerimiz görev yapmaktadır. Personelimiz arasında 657 Sayılı Kanuna tabi 4 C statüsünde bulunan ve Meclisimizin çeşitli birimlerinde görev yapan çalışanlarımızın haklarıyla ilgi düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

Başkanlık Divanımızın aldığı kararla, Meclisimizde bu statüde çalışan personelimizin yılda iki kez 15’er günden toplam 30 gün olan ücretsiz ara verme süreleri kısaltılarak 3 güne indirilmiştir.

Böylece bu çalışanlarımızın aldıkları ücretlerde önemli ölçüde iyileşmeler sağlanmıştır.

Ayrıca 4 C statüsündeki personelimiz Başkanlık Divanımızın yaptığı yönetmelik değişikliği ile daha önce alamadıkları giyecek yardımlarından yararlanmaya başlamıştır. 

Bu yasama yılı içerisinde Milletvekillerimize çalışmalarında yardımcı olan danışmaların aldığı ücretlerde de iyileştirmeler yapılmıştır.  

            Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığımıza bağlı Eğitim Müdürlüğümüz de bu yıl kurum içinde toplam 9 eğitim çalışması yaparak 543 personelimiz eğitimden geçirmiştir.

            Personel sayımız ve hareketleriyle ilgili bilgiler faaliyet kitapçığımızda mevcuttur.

            İletişim Daire Başkanlığımız tarafından 9327 basın etkinliği için çalışma yapılmıştır. Yine yaklaşık 4900 basın aktivitesi konusunda işlem gerçekleştirilmiştir.

            Meclisimizin sesi olan TBMM TV, 2. Yasama Yılı'nda 1135 saat yayın yapmıştır.

            Kamuoyu ve halkımızla aramızda köprü olan Haber Portalımız 3013 haber ve 3678 fotoğraf üreterek yayına sunmuştur. 

            Ziyaretçi Kabul Salonlarımız bu Yasama Yılı'nda; toplamda 770.424, resmi tatil günleri hariç ortalama 4280 ziyaretçiye hizmet vermiştir. Bazı günler ziyaretçi sayısındaki yoğunluğun 7 bine ulaştığı görülmüştür.

            Bu birimimiz, ülkemizin dört bir köşesinden gelen 53.000 öğrenci ve konuklarımıza rehberler aracılığıyla Meclisimizi gezdirmiştir.

            Özellikle Milli Egemenlik Haftası boyunca sevgili çocuklarımız Meclisimizi yoğun bir biçimde ziyaret etmiştir.  Hafta boyunca satranç turnuvasından sergiye, balodan fidan dikimine kadar çok çeşitli etkinlikler düzenleyerek bayram coşkumuzu çocuklarımızla birlikte paylaştık.

            Parlamenter Hizmetleri Müdürlüğü, 527 binden fazla yazılı materyali milletvekillerimize ulaştırmıştır.

            Yine bu birimimiz bünyesinde ilk defa başlatılan bir uygulama ile milletvekillerimize yönelik mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde 24 saat hizmet veren Nöbetçi Sekretarya Merkezi kurulmuştur.

            Arşiv Müdürlüğümüz de 11 binden fazla evrak dağıtımı gerçekleştirmiştir.

            Arşiv Otomasyon Sitemi kapsamında 11 milyon 500 bin sayfa evrak sayısal sisteme aktarılmıştır.

            Destek Hizmetleri Daire Başkanlığımız da temizlik işlerinden posta dağıtımına, tören ve protokol organizasyonlarından lokanta hizmetlerine kadar birçok faaliyeti başarıyla gerçekleştirilmiştir.

            Üyeler Lokantası’nın yetersiz kalması nedeniyle aynı katta bulunan ek bir salon hizmet vermeye başlamıştır.

            Bu dönem lokantalarımızda 719.436 yemek servisi yapılmış, günlük olarak ortalama 3747 kişiye yemek hizmeti verilmiştir.

            Sağlık hizmetlerimize de değinmek istiyorum.

            Baştabipliğimiz, bu yasama yılında toplam 77.578 poliklinik, 22.472 laboratuvar hizmeti vermiştir.

            Sağlık harcamalarımıza ait faturaları kontrol eden birimimiz bu yasama yılında 21.441 faturayı incelemiştir. Yapılan incelemeler sonucunda 1 milyon 500 bin YTL’lik kesinti yapılmıştır.

 

            Değerli Konuklar;

 

Bu yasama yılında Meclisimizin bilgi ve teknoloji alt yapısını güçlendirerek daha iyi işleyen, daha hızlı çalışan, etkin bir duruma getirmek için çalışmalarımıza ağırlık verdik. 

            Bu amaçla geçen dönem alt yapı çalışmaları başlayan üç önemli proje büyük ölçüde tamamlanma aşamasına yaklaşmıştır.

Bu projelerden kısa adı METSİS olan Meclis Enformasyon ve Telekomünikasyon Sistemleriyle ilgili çalışmaları Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım’la birlikte düzenlediğimiz imza töreniyle başlatmıştık.

METSİS, bilgi ve iletişim teknolojilerinin en son yenilikleriyle donatılmış, bütüncül bir iletişim projesidir. Bu projeyle TBMM merkez binasındaki tüm ses, veri ve görüntü iletişimi tek bir merkezde toplanmaktadır.

TBMM’nin tüm kampus alanına ve giriş kapılarına güvenlik kameraları yerleştirilmektedir.

Plaka tanıma, şüpheli nesne algılama gibi uygulamalar bu proje kapsamındadır. Kısaca Meclisimizin çevresi adeta elektronik güvenlik ağı ile örülmektedir.

Proje kapsamında kurulacak sistemle yoğun bir trafiğin yaşandığı ziyaretçi giriş bölümlerinde daha hızlı ve güvenli bir sistem uygulanacaktır.

Ayrıca tüm internet yapısı ve telefon santralleri de yenilenecektir.

Milletvekillerimize dağıtılan dizüstü bilgisayarlar ve kablosuz ağ erişim yeteneği olan cep telefonları ile yerleşke alanının her yerinden internet ve intranet erişimi sağlanacaktır.

Yine bir başka önemli proje ise, TBMM Genel Kurul Tutanaklarına Erişim Projesidir.

Meclisimizin kurulduğu günden beri tutulan tüm tutanaklara elektronik ortamda hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmayı sağlayan proje için Meclis arşivinde bulunan tam bin 500 ciltten oluşan, 1 milyon 200 bin sayfa doküman tek tek taranmıştır.

Oluşturulan yeni erişim sistemiyle tüm tutanaklar üzerinde milletvekili adı, seçim bölgesi, konusu, yasama dönemi gibi bazı anahtar kelimelerle sorgulama yapılabilmek mümkün hale gelmiştir. 

23. Dönem içerisinde de hız verilen proje şu anda intranet ortamında Milletvekillerimizin, Meclis çalışanlarının ve kütüphanemiz aracılığıyla tüm araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.

Önem verdiğimiz diğer proje de Mevzuat Bilgi Sistemidir.

Veri girişlerinin devam ettiği bu projeyle Osmanlı döneminden bu yana tüm kanunlara gerekçelerine, Genel Kurul tutanaklarına, değişiklik önergelerine, tümü veya maddeler üzerinde sorulan sorular ile bu sorulara hükümet ya da komisyon adına verilen cevap metinlerine erişmek mümkündür.

            Öncelikle TBMM intranetinde kullanımına açılan sistem, gelecek öneriler ışığında geliştirilerek daha sonra internet ortamında tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.

 

            Saygıdeğer Misafirler,

 

            Meclisimizin bir diğer önemli birimi olan Milli Saraylar Daire Başkanlığı da bu yılı oldukça verimli geçirmiştir.

            Yapılan restorasyon, organizasyon ve yenilikler sayesinde milletimizin bizlere emaneti olan Milli Saraylarımız titizlikle korunmuştur.

            Bu amaçla Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Yıldız Şale, Beykoz Kasrı, Ihlamur Kasrı, Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fabrikası, Aynalı Kasrı ve Maslak Kasrı’ndaki restorasyon çalışmaları büyük bir hızla sürdürülmektedir.

            Halkımızın tarihimizin ve kültürümüzün eşsiz eserleri olan saraylarımız, köşk ve kasırlarımıza olan ilgisi bu yasama yılında da büyük olmuştur.

            2. Yasama Yılının başından 31 Temmuz 2008 tarihine kadar ziyarete açık saray, köşk ve kasırları 886.052 kişi ziyaret etmiştir.

            Bu ziyaretlerden toplam 6.926.819 YTL gelir elde edilmiştir.

            Milli Saraylarımızda gelişen teknolojinin imkanlarından yararlanarak yeni bazı uygulamaları da hayata geçirdik.

            Dolmabahçe Sarayı’nda tarihi eserlerin zarar görmemesi için elektronik şerit uygulamasıyla ziyaretçilerin gezi güzergahı belirlenmiştir.

            Ayrıca Dolmabahçe dışındaki saray, köşk ve kasırlara kameralı güvenlik sistemi kurulması için bütün çalışmalarımız tamamlanarak ihale aşamasına gelinmiştir.

            Saraylarımızın ve kasırlarımızın tüm mekanlarını tarihi dokuya zarar vermeden halka açmaya devam ediyoruz.

            Bu dönem de çok sayıda sivil toplum örgütü ve kuruluşu saraylarımızda 31 adet çeşitli toplantı ve organizasyonlar gerçekleştirmiştir.

            Yine tarihi mekanlarımızda 17 adet sergi açılmıştır.

 

            Değerli Konuklar,

 

            Kültür - Sanat ve Yayın Kurulumuz bilindiği gibi Meclisimizin sanatsal ve kültürel faaliyetlerini organize etmektedir.

            Meclisimiz tarafından her yıl verilmekte olan Onur ve Üstün Hizmet ödülleri de bu yıl düzenlenen törenlerle sahiplerini bulmuştur.

            Bu yılki Onur Ödülü’nü dünyaca ünlü tarihçimiz Prof. Dr. Sayın Halil İnalcık alırken Üstün Hizmet Ödülleri ülkemize önemli hizmetlerde bulunan 74 kişi ve kuruluşa verilmiştir.

            Bu yasama yılında Meclisimiz çok önemli bir kültür evini de hizmete açmıştır. İlk Meclisimizin kahraman milletvekillerinden, Cumhuriyetimizin ilk bakanlarından Mustafa Necati’nin adını taşıyan Kızılay’daki kültür evi, Meclisimizin bu alandaki önemli bir ihtiyacını karşılamaktadır.

Sosyal konularda son derece duyarlı olan Meclisimiz, ev sahipliği yaptığı organizasyonlarla da  bu konudaki hassasiyetini göstermiştir.

Bu yasama yılı içersinde, gazilerle yemekten, özürlülerle ilgili faaliyetlere, çevre duyarlılığını artırmaya yönelik programlardan sağlık kampanyalarına, kadın sorunlarının değerlendirildiği toplantılara kadar Meclisimizde çok çeşitli etkinlikler  gerçekleştirmiştir.

            Oldukça yoğun geçen bir yasama yılı yaşadık. Bunları özetleyerek sizlere ve kamuoyuna açıklamaya çalıştım.

 

            Değerli Basın Mensupları,

 

            Böylesine yoğun bir tempoda görev yapan Meclisimizin aynı zamanda siyasi, hukuki  ekonomik ve toplumsal tartışmalarla dolu bir yasama yılını geride bırakmıştır.

Ülkemizin zaman kaybetmesine neden olan bu süreçte  Meclisimiz, büyük bir demokratik olgunluk içerisinde üzerine düşen görevleri başarıyla yerine getirmiştir.                              

Sonuç itibarıyla demokrasimiz başarılı bir sınav vermiş ve tüm kurum ve kurallarıyla görevlerini yerine getirmiştir.

Şimdi bizlere düşen, geçmişe takılıp kalmadan ülkemizin ve milletimizin geleceği için en doğru olan kararları almak, çalışmaları hayata geçirmektir.

Vizyonu, gücü, hayalleri ve toplumsal dinamikleriyle Türkiye’nin enerjisini gereksiz iç tartışmalara, toplumsal gerilimlere harcamaması gerekir.

            Herkesin yaşananlardan dersler alarak, kısır çekişmelerden vazgeçmesi ve demokratik olgunlukla ülkesi ve milleti için el ele vermeye ve dayanışma içerisinde hareket etmesine ihtiyacımız var.

Önümüzde, Büyük Önder’in hepimize gösterdiği çağdaş uygarlık hedefine ulaşma yolunda, Cumhuriyetimizin 100.yıl vizyonu bulunmaktadır.

Hiç şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni dönemde yürüteceği  çalışmalarla da, bu vizyonuna yakışır önemli hizmetler yapacak, demokrasimizin daha da kökleşmesinde sarsılmaz bir güç kaynağı olacaktır.

Bu kadar yüksek temsil oranıyla ve çeşitli yapısıyla Meclisimizin çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur.

Yeni dönem Meclisimizin AB hedefine uygun şekilde demokrasimizi ve ekonomimizi güçlendirerek toplumsal barışa ve kaynaşmaya büyük katkılarda bulunacağına inancım tamdır. 

Türkiye’nin değişiminde itici ve yönlendirici gücü olan Meclisimiz, ülkemizin temel sorunlarını çözme, demokrasiyle taçlanmış Cumhuriyetimizin tüm niteliklerini koruyup ilelebet yaşatma konusunda gayretle çalışmaktadır, bundan sonra da çalışmaya devam edecektir.

İktidarıyla, muhalefetiyle, sivil toplum örgütleriyle, güçlü basınıyla ve halkımızla hep birlikte özgürlüklerimizi daha genişleterek Türkiye'yi insanlarının yüzü gülen, kalkınmış ve demokrasisi güçlenmiş bir ülke haline getirmeliyiz.

 Türkiye'de demokrasiyi geliştirdiğimiz sürece bugün yaşanan pek çok sorunun da gerilerde kaldığını hep beraber göreceğimize yürekten inanıyorum.

Ne kadar ağır ve güç olursa olsun, demokrasi içerisinde çözemeyeceğimiz sorun, aşamayacağımız engel yoktur. 

Milletimize yeni hedefler, yeni açılımlar, yeni vizyonlar göstermek bizim görevimizdir.

Türkiye’nin enerjisini tüketen kısır tartışmalardan kurtularak bir an önce demokratik standartları yükselten, özgürlükleri genişleten çağdaş bir Anayasaya kavuşması gerektiğine inanıyorum.

Bunun için Meclisimizin önümüzdeki yasama yılında, tüm kesimleri içine alan geniş katılım ve mutabakatla yeni bir Anayasa’nın hazırlanması için çalışacağı umudunu taşıyorum.

Yüce Meclisimiz, bugüne kadar ülkemizin önünde yeni ufuklar açan, kaderini belirleyen bir çok kararı aldı, bundan sonra da almaya devam edecektir.

Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerini sürdüren bir ülke  olan Türkiye’nin demokrasisinin teminatı Meclisimiz, bu tarihi misyonunu yeni dönemde de yerine getirecektir.

Bu konuda Cumhuriyetimizin kurucusu, Meclisimizin ilk Başkanı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun ilkeleri en büyük rehberimizdir.

Parlamentomuzun önümüzdeki  dönemde bizden beklenen sağduyu, hoşgörü,  karşılıklı saygı ve uzlaşma anlayışı içerisinde, ayrışılan değil ortak buluşulabilen noktaları aramaya çalışarak faaliyetlerini sürdüreceğine yürekten inanıyorum.

 

            Saygıdeğer Basın Mensupları,

 

Bir yasama yılını daha tamamlarken, Yüce Meclisimizin sonsuza kadar ve demokrasimizin sembolü olarak kalmasını diliyoruz.

Bu yasama yılını başarıyla tamamlayan, özveriyle çalışan milletvekillerimizi tebrik ediyorum.

Başkanlık Divanı üyelerimizi, grup başkan vekili, komisyon başkanları  ve tüm personelimizi çalışmalarından dolayı kutluyor, teşekkür ediyorum.

Siz değerli basın mensupları da, en az milletvekillerimiz kadar yoğun çalışarak Meclisimizin faaliyetlerini halkımıza duyurmak için çaba gösterdiniz. Sizlere de katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.

Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, iyi tatiller diliyorum.

Pmd  |  Sosyal Sorumluluk  |  Kaynakça  |  Meslek Örgütleri  |  İletişim
Copyright © 2008 | Tasarım : www.dortgoz.com